Burgers

เบอร์เกอร์เนื้อริบอายออสเตรเลีย

เบอร์เกอร์เนื้อริบอายออสเตรเลีย
AUS. Rib-eye Burger

เบอร์เกอร์หมูดำ

เบอร์เกอร์หมูดำ
Kuro Buta Burger

เบอร์เกอร์เนื้อนกกระจอกเทศ

เบอร์เกอร์เนื้อนกกระจอกเทศ
Ostrich Burger

เบอร์เกอร์ไก่

เบอร์เกอร์ไก่
Chicken Burger

เบอร์เกอร์ทอดมันกุ้ง

เบอร์เกอร์ทอดมันกุ้ง
Shrimp Cake Burger